TopoSys 8

TopoSys 8 este aplicația optimă creată pentru automatizarea calculelor necesare detrminării referinței geodezice a lucrărilor de trasare-verificare, topografice și cadastrale sau din alte domenii inginerești.
CUMPĂRAȚI ACUM
Image module

Soft de specialitate geodezic

Noul TopoSys 8 folosește proceduri moderne de calcul în scopul rezolvării referinţei geodezice a observaţiilor efectuate cu staţiile totale sau prin tehnologia GNSS.

Nou în TopoSys 8

 •  Import și prelucrare observații GNSS în format RINEX

 •  Definire Sisteme de Coordonate bazate pe datum-uri geodezice naţionale sau internaţionale

 •  Prelucrare şi compensare observații/vectori spațiali pe elipsoid sau în planul proiecţiei

 •  Funcţii statistice eficientede de pistare şi filtrare a erorilor

 •  Afișare hărți web on-line în fereastra lucrării

Image module

Soft cu funcţionalitate mărită

TopoSys 8 este un soft de specialitate geodezic cu funcţionalitate mărită, folosind concepţia şi procedurile moderne de calcul în scopul rezolvării referinţei geodezice a observaţiilor efectuate cu staţiile totale sau prin tehnologia GNSS. TopoSys înglobează toate funcţionalităţile necesare definirii şi utilizării Sistemelor de Referinţă a Coordonatelor conform standardelor internaţionale, având un număr mare de Sisteme de Coordonate definite pe datum-uri geodezice locale sau globale.

Metodele interne de filtrare a erorilor şi compensarea datelor prin Metoda Celor mai Mici Pătrate, sunt rezultatul cercetărilor ştiinţifice în domeniu, testate pe nenumărate măsurători topografice şi geodezice, atât pe reţele geodezice locale, cât şi pe reţele GNSS naţionale.

 • Administrare de date structurată

 • Calcul în sistem neorientat

 • Compensare reţele 1D, 2D sau 3D

 • Selectare traseu de drumuire

 • Definirea sistemelor de coordonate

 • Calcule topografice multiple

 • Prelucrare vectori GNSS lungi

 • Transformări de coordonate

 • Transformări standard între elipsoizi

 • Bază de date proprie, cu acces rapid

Funcții principale TopoSys 8

 • Posibilitatea deschiderii mai multor lucrări în cadrul aceluiaşi proiect;
 • Funcţii de import direct din staţii totale, şi descărcare directă prin port serial;
 • Editare date pentru modificări sau introducere manuală;
 • Sistem de coordonate N-E sau E-N, Unităţi unghiulare Sexagesimale sau Centesimale;
 • Definire Sisteme de coordonate bazate pe datum-uri geodezice naţionale sau internaţionale;
 • Configurare Proiecţii cartografice Stereografice, Conică Gauss, UTM;
 • Lucru în sistem fără proiecţie Geocentric – Geografic sau Topocentric;
 • Posibilitatea utilizării modelelor de geoid;
 • Calcul automat al Factorului de scară pe baza punctelor din zona de lucru;
 • Distanţe măsurate de tip înclinate, orizontale, stadimetrice sau GPS;
 • Reducerea distanţelor la orizont, la nivelul mării sau pe planul proiecţiei;
 • Acceptarea codurilor de puncte date pe teren sau la prelucrare;
 • Import de date în format ASCII, formate stații totale binecunoscute
 • Import observații GNSS statice în format RINEX
 • Export de date grafice şi alfanumerice în format ASCII, DXF, WMF, RW5;
 • Configurare sisteme de coordonate naționale și internaționale
 • Transformări de coordonate între sisteme diferite;
 • Afișare hărți web în sistemul de coordonate ale lucrării;
 • Calculul coordonatelor aproximative cu metode binecunoscute, pe coordonate cunoscute sau neorientat:
  • Intersecţie înainte;
  • Intersecţie înapoi;
  • Drumuire;
  • Radiere;
 • Afişarea modulelor staţiilor;
 • Calculul cotelor şi diferenţelor de nivel din datele de nivelment trigonometric;
 • Posibilitatea organizării datelor de nivelment pe linii de nivelment;
 • Transformări de coordonate plane, spaţiale;
 • Metode de ponderare:
  • În funcţie de distanţe;
  • Normalizată;
  • Unitară;
 • Generarea şi afişarea elipselor de eroare;
 • Generarea rapoartelor de calcul şi compensare, salvarea acestora în ordine cronologică după fiecare calcul;
 • Generarea schiţelor de reţele cu posibiltatea afişării atributelor măsurătorilor, în fereastra grafică;
 • Export de coordonate, cote, măsurători sau date de nivelment în format ASCII;
 • Afișare hărți web online (Google Maps, Bing Maps, OpenStreet Maps, MapQuestOpen) în proiecția lucrării.

Capturi ecran

Image module

Soft de specialitate geodezic

Noul TopoSys 8 folosește proceduri moderne de calcul în scopul rezolvării referinţei geodezice a observaţiilor efectuate cu staţiile totale sau prin tehnologia GNSS.