Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 

Modificari efectuate în CG 3.0

Nr.     Descriere Build   Data  
1.   Modificare: Fereastra 'Import / Export' 1507    07-03-2019
2.   Nou: Adaugare mentiuni (neidentificat) la persoane 1507    07-03-2019
3.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Zona cooperativizata/necooperativizata) 1507    07-03-2019
4.   Nou: Lista modificarilor (Descarca versiune noua) 1504    19-02-2019
5.   Modificare: Mentenanta la Generare inscrieri (Lista imobilelor, campul IdEterra) 1504    19-02-2019
6.   Modificare: Mentenanta la Generare inscrieri (din TP -> NU importa persoanele) 1504    19-02-2019
7.   Nou: Pregatire fisiere Esri Shapfiles 1504    19-02-2019
8.   Nou: Importare Esri Shapfiles 1504    19-02-2019Modificari efectuate în CG 2.0

Nr.     Descriere Build   Data  
1.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Adresa/Mentiuni) 1354    25-02-2019
2.   Nou: Setare Ordonare 'Lista inscrierii' 1354    25-02-2019
3.   Modificare: Mentenanta la Export fisiere CGXML 1353    15-02-2019
4.   Modificare: Mentenanta la Deplasare numar imobil 1352    14-02-2019
5.   Modificare: Mentenanta la Import din fisier Microsoft Excel (acte) 1352    14-02-2019
6.   Modificare: Mentenanta la Schita imobilelor 1352    14-02-2019
7.   Modificare: Mentenanta la Deplasare numar imobil 1351    12-02-2019
8.   Modificare: Mentenanta la Export fisiere CGXML 1351    12-02-2019
9.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Nr. CF) 1351    12-02-2019
10.   Modificare: Mentenanta la Importare fisier CGXML 1351    12-02-2019
11.   Nou: Export fisiere CGXML 1350    14-01-2019
12.   Modificare: Evidenta actelor (introducere data emiterii) 1348    09-11-2018
13.   Modificare: Setari/Generare Anexe/Opis alfabetic (Posesie...) 1348    09-11-2018
14.   Nou: Preluare Nr.PVPP din fisier MS Excel (Generare PVPP) 1348    09-11-2018
15.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Identificator entitate constructii) 1348    09-11-2018
16.   Modificare: Mentenanta la Preluare date din Titlu de proprietate 1347    05-11-2018
17.   Nou: Preluare date din Titlu de proprietate 1346    05-11-2018
18.   Modificare: Mentenanta la unificare persoana din Evidenta solicitarilor(L18) 1346    05-11-2018
19.   Nou: Generare inscrieri din Evidenta solicitarilor(L18) 1346    05-11-2018
20.   Modificare: Mentenanta la importare TP din baza de date DDAPT 1346    05-11-2018
21.   Modificare: Mentenanta la Generare inscrieri (din Titlu de proprietate) 1346    05-11-2018
22.   Modificare: Mentenanta la sortare CNP 1345    30-10-2018
23.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 si Opis alfabetic (Tarla:, Parcela:) 1345    30-10-2018
24.   Modificare: Instrumente PDF (Selectarea directoarelor) 1345    30-10-2018
25.   Nou: Mentenanta la Setari/Generare Anexe (Sa NU apara alte observatii la proprietari) 1345    30-10-2018
26.   Modificare: Generare Proces Verbal de Punere in Posesie (Nr. pv) 1345    30-10-2018
27.   Modificare: Utilitati/Analizare fisiere CGXML 1345    30-10-2018
28.   Nou: Schita imobilelor 1345    30-10-2018
29.   Modificare: Mentenanta la 'Descarca versiune noua' 1344    03-10-2018
30.   Nou: Adaugare mentiuni (decedat, lipsa CNP) la persoane 1344    03-10-2018
31.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa2,Anexa4 (Posesie...) 1343    01-10-2018
32.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa4 (Numarotare pagini) 1342    26-09-2018
33.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa4 (Posesie...) 1342    26-09-2018
34.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa2 (Posesie...) 1342    26-09-2018
35.   Modificare: Mentenanta la Importare fisier CGXML 1342    26-09-2018
36.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Opisul alfabetic (Sa NU apara observatiile) 1341    20-09-2018
37.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa2 (5. OBSERVATII (tabel separat)) 1341    20-09-2018
38.   Nou: Generare Proces Verbal de Punere in Posesie 1341    20-09-2018
39.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Data nasterii proprietari/posesori) 1340    17-09-2018
40.   Modificare: Mentenanta la Utilitati/Analizare fisiere CGXML 1340    17-09-2018
41.   Modificare: Mentenanta la Datele Parcelelor (Anexe, Pozitie, Vecini) 1340    17-09-2018
42.   Nou: Importare Anexe/Pozitie (din MapSys/AutoCAD) 1340    17-09-2018
43.   Nou: Setari Pregatire lucrare (MapSys/AutoCAD) 1340    17-09-2018
44.   Nou: Evidenta solicitarilor(L18) 1340    17-09-2018
45.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa2 (Persoane din 'Notare') 1339    14-08-2018
46.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa2 (Identificator 'Teren'...) 1338    10-08-2018
47.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa4 (Sa apara numai persoanele...) 1338    10-08-2018
48.   Nou: Utilitati/Analizare fisiere CGXML 1337    06-08-2018
49.   Modificare: Mentenanta la introducerea datelor de format data 1337    06-08-2018
50.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Anexa2 1335    02-08-2018
51.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Opisul alfabetic 1335    02-08-2018
52.   Modificare: Mentenanta la Importare fisier CGXML (Contestatii) 1335    02-08-2018
53.   Nou: Adaugare camp 'Data nasterii' in Evidenta persoanelor 1334    17-07-2018
54.   Modificare: Mentenanta la importare din MapSys (Parcele) 1333    16-07-2018
55.   Nou: Importare coordonate din fisier CGXML 1333    16-07-2018
56.   Nou: Importare date din AutoCAD (CGData - XML) 1332    13-07-2018
57.   Nou: Incarcarea si verificarea datelor importate din AutoCAD (CGData - XML) 1332    13-07-2018
58.   Modificare: Setari importare din MapSys (optiuni noi: Suparafete, Coordonate...) 1332    13-07-2018
59.   Modificare: Importarea coordonatelor din MapSys (imobile, constructii) 1332    13-07-2018
60.   Modificare: Mentenanta la Import din fisier Microsoft Excel (adrese) 1332    13-07-2018
61.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.4 (protectia datelor personale) 1332    13-07-2018
62.   Modificare: Mentenanta la importare din fisier Microsoft Excel 1331    28-05-2018
63.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Identificator entitate asociata) 1330    15-05-2018
64.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Stampile 1329    07-05-2018
65.   Modificare: Mentenanta la Evidenta persoanelor (Persoane neidentificate) 1328    17-04-2018
66.   Modificare: Importare din fisiere CGXML (Camp de relatie) 1327    17-04-2018
67.   Nou: Posibilitatea importarii din MapSys a campului (Id. ETERRA) 1327    17-04-2018
68.   Modificare: Mentenanta la Evidenta persoanelor (Persoane neidentificate) 1326    12-04-2018
69.   Modificare: Mentenanta la generare 'Foaia Colectiva' 1326    12-04-2018
70.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei Nr.4 (Teren / Proprietari) 1326    12-04-2018
71.   Modificare: Mentenanta la salvare setari (Livrare) 1325    06-04-2018
72.   Modificare: Mentenanta la import setari 1325    06-04-2018
73.   Modificare: Actualizare dictionar (Coduri ANCPI) 1325    06-04-2018
74.   Nou: Setare 'Importare Cod postal' in fereastra Import din MapSys 1325    06-04-2018
75.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Constructii) 1324    05-04-2018
76.   Nou: Convertare fisiere cgxml la UTF-8 1324    05-04-2018
77.   Modificare: Importare fisiere 'cgxml' 1323    26-03-2018
78.   Modificare: Mentenanta la 'Descarca versiune noua' 1323    26-03-2018
79.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Opisul alfabetic 1322    13-02-2018
80.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei Nr.4 (Obsevatii) 1321    26-01-2018
81.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei Nr.4 si Opisul alfabetic 1320    18-12-2017
82.   Modificare: Mentenanta la unificare persoane (Titlu de proprietate) 1319    13-11-2017
83.   Modificare: Mentenanta la importarea titlurilor de proprietate din MDB (ANCPI) 1319    13-11-2017
84.   Nou: Importarea titlurilor de proprietate din MDB (ANCPI) 1318    10-11-2017
85.   Modificare: Mentenanta la Setari/Generare Anexe/Opisul alfabetic 1317    03-11-2017
86.   Modificare: Mentenanta la import numar plansa 1316    26-10-2017
87.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.4 (Stampile) 1315    03-10-2017
88.   Nou: Deplasare numar imobil... 1314    27-09-2017
89.   Modificare: Import MapSys (Afisare entitatile importate) 1314    27-09-2017
90.   Modificare: Mentenanta Lucrari CG asociate... 1313    21-09-2017
91.   Nou: Generare inscrieri... 1312    19-09-2017
92.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 UI 1311    12-09-2017
93.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.3 (Opisul alfabetic) - Suprafata 1311    12-09-2017
94.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.4 (Declaratie) 1310    11-09-2017
95.   Nou: Adaugare 'fisiere atasate' din directorul selectat 1309    08-09-2017
96.   Modificare: Mentenanta la 'Evidenta Fisierelor Atasate' 1309    08-09-2017
97.   Nou: Lucrari CG asociate... 1308    05-09-2017
98.   Modificare: Mentenanta la 'Adaugare notari...' 1307    23-08-2017
99.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Setari->Generare Anexe->Anexa 2: Suprafata parcela) 1307    23-08-2017
100.   Nou: Export/Import din fisier Microsoft Excel 1307    23-08-2017
101.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Contestatii) 1306    05-05-2017
102.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Setari->Generare Anexe->Anexa 2: Notari, alte observatii) 1305    21-04-2017
103.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Identificator entitate asociata, Nr. CF) 1304    10-04-2017
104.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Alte observatii - Se completeaza din datele parcelelor) 1303    22-02-2017
105.   Modificare: Mentenanta la User Interface 1303    22-02-2017
106.   Nou: Unificare persoane 1302    09-02-2017
107.   Nou: Cautare persoane 1302    09-02-2017
108.   Nou: Generare inscrieri din TP (Inscrieri separat pentru fiecare proprietar) 1301    02-02-2017
109.   Nou: Posibilitatea setarii preciziei de afisare a suprafetelor 1298    27-01-2017
110.   Nou: Posibilitatea completarii valoarea suprafetei din act la Import MapSys 1296    27-01-2017
111.   Nou: Salvarea setarile utilizatorului la 'Instrumente PDF' 1294    19-01-2017
112.   Modificare: Mentenanta la adaugare texte la fisiere PDF 1293    22-12-2016
113.   Nou: Taie din fisiere PDF 1293    22-12-2016
114.   Modificare: Mentenanta la setari (Livrare) 1292    19-12-2016
115.   Modificare: Mentenanta la anexa Nr.3 (Opisul alfabetic) - numar sector la subsol pagina 1291    15-12-2016
116.   Modificare: Mentenanta la adaugarea semnaturii la anexa Nr.4 1290    15-12-2016
117.   Nou: Adaugare texte la fisiere PDF 1290    15-12-2016
118.   Modificare: Mentenanta la importarea setarilor (Evidenta TP) 1288    25-11-2016
119.   Modificare: Mentenanta la importarea titlurilor de proprietate (Nume tabel) 1288    25-11-2016
120.   Nou: Adaugare fisiere PDF sau imagini la fisiere PDF 1288    25-11-2016
121.   Nou: Sterge pagini din fisiere PDF 1287    21-11-2016
122.   Nou: Dezmembrare fisiere PDF 1286    21-11-2016
123.   Modificare: Mentenanta la Redenumire numar imobil 1286    21-11-2016
124.   Modificare: Mentenanta la Import CG 1285    11-11-2016
125.   Nou: Accesare Evidenta titlurilor de proprietate din evidenta parcelelor 1285    11-11-2016
126.   Nou: Reordonare inscrieri 1285    11-11-2016
127.   Nou: Unificare imobile 1285    11-11-2016
128.   Modificare: Meniu principal (UTILITATI) 1284    03-11-2016
129.   Nou: Generarea anexei Nr.11 (Cerere de rectificare) 1284    03-11-2016
130.   Nou: Unificare fisiere PDF 1284    03-11-2016
131.   Nou: Setare pentru generarea anexei Nr.4 (Declaratie) 1283    18-10-2016
132.   Modificare: Mentenanta la importarea titlurilor de proprietate 1283    18-10-2016
133.   Modificare: Generare inscrieri din titluri de proprietate 1282    14-10-2016
134.   Modificare: Mentenanta la anexa Nr.3 (Opisul alfabetic) 1281    10-10-2016
135.   Nou: Posibilitatea setarii prefix la nume fisier (Generare Anexe) 1281    10-10-2016
136.   Nou: Informatii, copiere, inserare persoane 1281    10-10-2016
137.   Modificare: Mentenanta la Inscrieri/Persoane 1280    05-10-2016
138.   Modificare: Mentenanta la Evidenta persoanelor (Icoane) 1279    04-10-2016
139.   Modificare: Mentenanta la anexa Nr.3 (Opisul alfabetic) (Adreasa imobilului) 1279    04-10-2016
140.   Nou: Setare pentru generarea anexei Nr.3 (Opisul alfabetic) 1277    30-09-2016
141.   Modificare: Mentenanta la setare pentru generarea anexei Nr.4 1277    30-09-2016
142.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 si Nr.4 1276    29-09-2016
143.   Modificare: Mentenanta la Import Setari (Import UAT Activat) 1275    28-09-2016
144.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Nr. parcela, Nr. pagina) 1273    26-09-2016
145.   Nou: Generare inscrieri din titluri de proprietate 1273    26-09-2016
146.   Nou: Evidenta titlurilor de proprietate 1273    26-09-2016
147.   Nou: Evidenta tarlalelor 1273    26-09-2016
148.   Nou: Adaugare optiunii exista sau nu CNP, in fereastra Evidenta Persoanelor 1272    06-09-2016
149.   Modificare: Mentenanta la Verificare/corectare lucrari(Baze de Date) 1271    06-09-2016
150.   Nou: Posibilitatea setarii a preciziei la compararea suprafetelor la 'Verificare/corectare lucrari' 1270    17-08-2016
151.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.4 (Observatii persoane) 1270    17-08-2016
152.   Modificare: Mentenanta la 'Operatii topologice' si 'Import MapSys' 1268    12-08-2016
153.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 (Constructii) 1267    09-08-2016
154.   Nou: Posibilitatea importarii din MapSys a campurilor (Nr.plansa, Nr.titlu, Nr.tarla si Parcela) 1267    09-08-2016
155.   Modificare: Mentenanta la Import CGMDB 1267    09-08-2016
156.   Modificare: Mentenanta la Verificare/corectare lucrari(Baze de Date) 1267    09-08-2016
157.   Modificare: Mentenanta la Redenumire numar imobil 1267    09-08-2016
158.   Modificare: Mentenanta la Comparare lucrari(Baze de Date) 1266    05-08-2016
159.   Modificare: Mentenanta la Import CGXML (Acte) 1266    05-08-2016
160.   Nou: Posibilitatea setari fontului la "Fisa de Date a Imobilului" 1266    05-08-2016
161.   Modificare: Mentenanta la Import MapSys 1265    06-07-2016
162.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei nr.2 UI, (Posibilitatea adaugarii campul 'Id.ETERRA') 1264    05-05-2016
163.   Modificare: Mentenanta la 'Contestatii' 1258    18-04-2016
164.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Datele Inscrierii' 1258    18-04-2016
165.   Modificare: Mentenanta la salvarea datelor cu valori numerice 1257    05-04-2016
166.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Datele Constructiilor' 1257    05-04-2016
167.   Nou: Actualizare la pornirea aplicatiei 1253    31-03-2016
168.   Nou: Automatic Update 1253    31-03-2016
169.   Modificare: Actualizare coduri ANCPI (Dictionary) 1252    31-03-2016
170.   Nou: Generarea fisierelor PDF in versiune 1.7(Acrobat 8.x) 1251    04-02-2016
171.   Nou: Posibilitatea redimensionarii a fereastrelor 1250    04-02-2016Modificari efectuate în CG 1.5

Nr.     Descriere Build   Data  
1.   Nou: Posibilitatea reordonarii inscrierile dupa 'Data cererii' 1204    29-09-2016
2.   Modificare: Mentenanta la Anexa Nr.2 si Nr.4 1202    29-09-2016
3.   Modificare: Mentenanta la Foaia Colectiva (Partea II-a, nr UI) 1201    28-07-2016
4.   Modificare: Mentenanta la Import MapSys 1200    06-07-2016
5.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei nr.2, (Posibilitatea adaugarii campul 'Id.ETERRA') 1193    05-04-2016
6.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei nr.3, Opisul alfabetic al titularilor (Adresa imobil UI) 1193    05-04-2016
7.   Modificare: Mentenanta in fereastra Import / Export 1192    02-11-2015
8.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei nr.3, Opisul alfabetic al titularilor 1191    25-09-2015
9.   Modificare: Mentenanta la Foaie Colectiva (Anexa Nr.2), in sectiunea 'Suprafata ocupata la sol' apare suprafata imobilului, in locul suprafetei constructiei. 1189    06-08-2015
10.   Nou: Adaugare automate, la imobile aflate in extravilan, a notarii referitoare la legea 17/2014 1188    08-07-2015
11.   Nou: Posibilitatea setarii, Export CGXML/Adaugare/Ca mentiune 1186    06-07-2015
12.   Nou: Adaugarea la observatiile persoanelor "Proprietar decedat/neidentificat." (Anexa Nr.2, Opis alfabetic...) 1183    09-04-2015
13.   Modificare: Mentenanta la Generare Anexa Nr.2, Foaie Colectiva. Totalul cotelor partilor comune si cotelor parti teren sunt numere intregi(fara zecimale). 1181    27-03-2015
14.   Modificare: Mentenanta la Import fisier CGXML 1178    28-01-2015
15.   Modificare: Mentenanta la Import fisier CGXML 1174    05-01-2015
16.   Nou: Fereastra Contestatii 1170    22-12-2014
17.   Modificare: Adaugare optiunii Decedat si Identificat, in fereastra Evidenta Persoanelor 1170    22-12-2014
18.   Modificare: Mentenanta la Generare Anexa Nr.4, Fisa de Date a Imobilului (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1169    12-12-2014
19.   Modificare: Mentenanta la Generare Anexa Nr.2, Foaie Colectiva (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1169    12-12-2014
20.   Modificare: Mentenanta la Redenumire multipla 1169    12-12-2014
21.   Nou: Posibilitatea setarii nume fisier la generare anexe. 1165    14-11-2014
22.   Nou: Salvarea ultimei director selectat la adaugarea fisierelor atasate. 1165    14-11-2014
23.   Nou: Posibilitatea copierii si inserarii al datelor adresei. 1165    14-11-2014
24.   Modificare: Mentenanta in fereastra Inscriere (Diferentierea cu culori in lista inscrierii al paginii carti funciare(2/3)). 1165    14-11-2014
25.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei Nr.3, Opisul alfabetic al titularilor (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1161    12-11-2014
26.   Modificare: Mentenanta la importare din MapSys si importare din fisiere CGXML. 1160    06-11-2014
27.   Nou: Generare Anexa Nr.2, Registrul Cadastral al Imobilelor Condominiu (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1158    21-10-2014
28.   Nou: Eliminare persoane fara referinta. 1157    17-10-2014
29.   Nou: Generare Anexa Nr.2, Foaie Colectiva (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1156    16-10-2014
30.   Nou: Generare Anexa Nr.2, Registrul Cadastral al Imobilelor (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1153    15-10-2014
31.   Nou: Generare Anexa Nr.3, Opis alfabetic al titularilor (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1153    15-10-2014
32.   Nou: Generare Anexa Nr.4, Fisa de Date a Imobilului (Ordin ANCPI nr.1/2014) 1153    15-10-2014
33.   Modificare: Mentenanta la Importare fisier CGXML cu actualizare 1152    09-10-2014
34.   Modificare: Mentenanta la texte cu diacritice 1152    09-10-2014
35.   Modificare: Mentenanta Importare numar postal din MapSys 1150    06-10-2014
36.   Nou: Import fisier CGXML cu actualizare 1149    03-10-2014
37.   Modificare: Mentenanta Generare Anexe (suprafete) 1148    19-09-2014
38.   Nou: Setare palete, Setare stil. 1135    23-04-2014
39.   Modificare: Fisiere atasate. 1131    12-03-2014
40.   Modificare: In fereastra Evidenta Persoanelor, nu este obligatoriu campul Nume, la persoane juridice. 1129    21-02-2014
41.   Modificare: Se poate introduce la Adresa / Nume Strada, mai mult de 18 caractere. 1128    19-02-2014
42.   Modificare: In Fisa de Interviu, la campul "Nr. cadastral", in locul "Id. ETERRA" apare valoarea campului "Numar cadastral hartie". 1128    19-02-2014
43.   Nou: Posibitatea schimbarii Nume/Prenume la export CGXML (Setari -> MapSys). 1128    19-02-2014
44.   Nou: Importare numar postal din MapSys. 1125    14-02-2014
45.   Modificare: Selectare fisiere. Import CGXML/CPXML. 1124    11-02-2014
46.   Modificare: La Foaia Colectiva ordonarea Unitatilor Individuale este dupa numar apartament. 1123    10-02-2014
47.   Modificare: Stocarea datelor la acte si la inregistrare, au fost schimbate de la DateTime la tip Text. 1123    10-02-2014
48.   Nou: La fereastra Setari, se poate seta ca la la Fisa de Interviu, sa apare "NU" daca constructia nu are acte. 1123    10-02-2014
49.   Nou: Export in format FBI(Fisa Bunului Imobil). 1123    10-02-2014
50.   Modificare: In fereastra UI au fost schimbate campurile MEASUREDAREA SI TOTALAREA. 1119    11-12-2013
51.   Nou: In meniul Setare se poate seta un director, in care se afla fisierele atasate. Directorul trebuie sa afle in acelasi director, unde se afla baza de date CG. 1117    18-11-2013
52.   Modificare: In Verificare MapSys topologie, au facut diferenta intre literele mari si mici. Nu au aparut numele tabelelor, daca erau introdusa cu literele mici. 1116    11-11-2013
53.   Modificare: In Foaia de Colectiva, in campul Cod unitate individuala (UI), in locul IUID apare campul IDENTIFIER. 1114    24-10-2013
54.   Modificare: In Foaia de Colectiva, in campul "Suprafata utila ap. (mp)", in locul TOTALAREA apare campul MEASUREDAREA. 1114    24-10-2013
55.   Modificare: In fisa de interviu in locul "Operator Contactant:" apare "Operator Contractant:". 1114    24-10-2013
56.   Modificare: La Fisa de interviu UI, cand nu afost propritar introdus sa blocat. 1108    10-10-2013
57.   Modificare: Daca la „Tip inscriere” este selectat „Inscriere posesie”, atunci la „Fisa de Interviu (Anexa Nr.4)”, la sectiunea „Proprietar (1) / Posesor (0)” apare 0. 1105    06-08-2013
58.   Modificare: La salvarea datei, nu mai schimba luna cu ziua. 1103    03-08-2013
59.   Modificare: In Fisa de Interviu (Anexa Nr.4), in sectiunea 2.Propriatatea / Posesia, la Notare apar si numele persoanelor. 1099    27-07-2013
60.   Modificare: In Opisul alfabetic al titularilor nu mai apar persoanele duplicate. 1097    25-07-2013
61.   Modificare: In Fisa de Interviu (Anexa Nr.4), in sectiunea „Date teren” apare si Numarul topografic. 1095    02-07-2013
62.   Modificare: In fereastra „Datele Inregistrarii”, nu mai este obligat completarea campurilor: Act/Document, Lista proprietarilor, Nr. pozitie. 1093    22-04-2013
63.   Modificare: In fereastra „Datele Inregistrarii”, in lista „Entitati”, apar si constructiile care nu au acte. 1093    22-04-2013
64.   Modificare: Începând cu versiunea MapSys 10.0.0.7335, numele si prenumele se exporta în ordinea corecta. 1090    05-04-2013
65.   Nou: Verificare Cod numeric personal (CNP) 1090    05-04-2013
66.   Modificare: La delimitarea imobilelor se poate selecta si optiunea: “Partial împrejmuit” 1090    05-04-2013
67.   Modificare: Editarea fisierelor CGXML si CPXML. Apare si grafica (Meniu: Edit) 1090    05-04-2013
68.   Nou: Editarea fisierelor CGXML si CPXML. (Meniu: Edit) 1089    14-03-2013
69.   Nou: Daca la setari, este activ optiunea Adaugarea fisierelor (pdf) atasate, la 'Fisa de Interviu', atunci, Fisa de Interviu, va contine si fisierele atasate, la imobilul respectiv. 1083    26-02-2013
70.   Nou: Fereastra Setari: Optiunea: Adaugarea fisierelor (pdf) atasate, la 'Fisa de Interviu' 1083    26-02-2013
71.   Nou: Evidenta fisierelor atasate (Meniu: Edit) 1083    26-02-2013
72.   Nou: Atasarea fisierelor la Imobile (Fereastra: Datele imobilului) 1083    26-02-2013
73.   Modificare: Câmpurile numerice necompletate (de tip long, double) nu se mai salveaza cu o valoare implicita egala cu zero, ele vor aparea necompletat (NULL) si în baza de date. 1082    22-02-2013
74.   Modificare: îmbunatatiri la functiile: Generare Anexa 2. La pagina 2, la Obs. Privitoare la proprietari, apare observatiile la proprietari si sunt împartite pe proprietari. 1080    20-02-2013
75.   Nou: La fereastra Setari, se poate seta ce sa apare la Anexa 2 la Adresa imobilului 1078    18-02-2013
76.   Nou: Se preia din imobil la parcela si la constructie: Numar cadastral hârtie, Numar carte funciara, Numar topografic, Identificator ETERRA si Numar cadastru general 1078    18-02-2013
77.   Modificare: îmbunatatiri la functiile: Sterge din fereastra „Datele imobilului”. 1078    18-02-2013
78.   Modificare: îmbunatatiri la functiile: Anexa 2, la pagina 2 si 3 nu mai apar persoanele, care apar la Notare (pagina 5) 1077    12-02-2013
79.   Modificare: îmbunatatiri la functiile: Nu a aparut la dimensiunea precizata, schita la Fisa de Interviu. 1077    12-02-2013
80.   Modificare: În fereastra Datele Inregistrarii, a fost schimbat lista proprietarilor de la CListBox la CListCtrl, cu popup meniu. 1077    12-02-2013
81.   Modificare: La Anexa 4, câmpul Notare, este completat cu notarile din înregistrari (daca sunt). 1077    12-02-2013
82.   La importare din MapSys, nu mai este obligatorie, existenta tabelelor parcelei si constructiilor, numai al Imobilelor. 1077    12-02-2013
83.   Modificare: În fereastra Datele Inregistrarii, la entitati, la constructii si la unitîti individuali a mai fost adaugat un „:”. (Ex. C: si Ui:) 1077    12-02-2013

 
  © 2017 GEOTOP