Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 
 


Interfata utilizator


Interfata utilizator


Precizie


Meniu File


Meniu Creare


Meniu View


Meniu GPS


Skyplot


Adresa


Fereastra de deschidere


Folder nou


Import Ascii


Export Ascii


Export DXF


Optiuni


Parametrii


Atribute strat


Harti online


Google Street


Google Satelite


Open Street Map


Digitizare


Digitizare poligon


Setari GPS


Filtrare masuratori GPS


Masurare


Punct GPS


Log


Elemente create


GPS Cauta punct


Cauta punct


Culori


Selectare elemente


Atribute punct


Atribute linie


Atribute text


Salvare


Proxy


About (pe telefon)


About (pe tableta)
 
  © 2017 GEOTOP