Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 
 Linkuri:
 Descriere ETP      
Evidenţa Titlurilor de Proprietate

   Aplicaţia ETP permite introducerea şi administrarea tuturor informaţiilor legate de Anexele, Procesele Verbale de Punere în Posesie şi a Titlurilor de Proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a modificãrilor ulterioare, începând de la depunerea cererii pânã la generarea Procesului Verbal de Punere în Posesie şi a Titlului de Proprietate. Scopul principal al aplicaţiei este crearea unei baze de date relaţionale care cuprinde într-o formã organizatã toate datele relevante procesului de împroprietãrire a persoanelor îndreptãţite conform Anexelor din Lege, pe baza Fişelor de Punere în Posesie şi a Titlurilor de Proprietate, oferind totodatã posibilitatea cãutãrii datelor dupã diverse criterii, realizarea unor rapoarte şi filtrãri (centralizatoare pe proprietari, categorii de folosinţã, tarla) necesare pentru punerea de acord a datelor înscrise cu realitatea din teren. Informaţiile pot fi introduse în aplicaţie în ordinea procesãrii cererilor. Se poate reveni oricând la continuarea introducerii datelor pentru un dosar deschis.
   Aplicaţia permite ataşarea documentelor justificative şi introducerea datelor referitoare la circulaţia terenului ulterior emiterii Titlurilor de Propriatate prin posibilitatea integrãrii informaţiilor grafice şi alfanumerice ale Planurilor de Amplasament şi Delimitare avizate de la OCPI. Într-o lucrare ETP pot fi introduse date referitoare la Fişe de punere în posesie pentru o Unitate Teritorialã Administrativã cu toate localitãţile aparţinând acestuia. Planurile parcelare se pot transpune în format digital cu ajutorul softului GIS MapSys, care permite efectuarea calculului de suprafeţe şi afişarea Procesului Verbal sau al Titlului de Proprietate din baza de date ETP sau invers, afişarea planului parcelei prin selectarea acesteia în aplicaţia ETP prin funcţia de localizare integratã.

Funcţii principale:
 • Administrarea datelor referitoare la Anexele conform Legii 18
 • Generarea copiilor Titlurilor de Proprietate
 • Generare rapoartelor centralizatoare pe Proprietar, Tarla şi UAT
 • Introducerea informaţiilor referitoare la circulaţia terenurilor
 • Crearea unei legãturi active cu baza de date GIS creat în MapSys
Funcţii de bazã:
 • Anexe
  • Completarea anexelor
  • Înregistrarea anexelor
  • Generarea anexelor în format PDF
  • Ştergerea anexelor înregistrate
  • Ataşare documente
 • Proces Verbal de Punere in Posesie
  • Completarea procesului verbal
  • Înregistrarea procesului verbal
  • Generare proces verbal în format PDF
  • Ştergerea proceselor verbale înregistrate
  • Ataşare documente
 • Titlu de Proprietate
  • Completarea titlului de proprietate
  • Înregistrarea acestuia
  • Generarea Titlului de Proprietate
  • Ştergerea titlurilor de proprietate înregistrate
  • Ataşare documente
Funcţii comune:
 • Evidenţa Persoane
  • Adãugarea persoanelor
  • Modificare date persoane
 • Evidenţa Localitãţiilor
  • Adãugarea localitãţilor
  • Modificarea localitãţilor
  • Ştergerea localitãţilor
 • Evidenţa Strãzilor
  • Adãugarea strãzilor
  • Modificarea strãzilor
  • Ştergerea strãzilor
 
  © 2017 GEOTOP