Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 
 Linkuri:
 Manual de utilizare 
 Download 
 Comanda 
 Descriere produs 
Sistem de Management al Documentelor

Aici gãsiţi descrierea scurtã a modificãrilor aduse în DocCad 10.0

    Aplicaţia DocCad este un Sistem de Management al Documentelor (DMS) care permite administrarea şi crearea în forma finalã a Documentaţiilor Cadastrale conform normelor ANCPI. Folosind DocCad, utilizatorul are întotdeauna o imagine clarã asupra documentaţiilor, conţinutului şi stãrii de execuţie. Aplicaţia creeazã automat o structurã de date standard în care se genereazã în format digital documentaţia completã începând cu Pagina de titlu, Cereri, PAD-uri, Descrierea Punctelor, Tabele de mişcare, Calculul suprafeţelor, inclusiv Fişa de calcul. Schiţele şi planurile necesare pot fi elaborate în programe CAD sau GIS binecunoscute. Dacã în acest scop se utilizeazã MapSys, planul digital redactat pe straturi constituie baza de pornire a edificãrii bazei de date GIS primare, în urma cãreia se preiau cu o singurã comandã în DocCad informaţiile referitoare la suprafeţe, identificatori şi relaţiile dintre pãrţile imobilului.

..:: Principalele funcţionalitãţi: ::..
 • completarea centralizatã a datelor comune fiecãrei documentaţii, urmând ca acestea sã fie introduse automat în locul lor pe documentele generate
 • utilizarea şabloanelor PDF şi OpenOffice ODT care sunt completate cu datele specifice fiecãrei documentaţii
 • menţinerea centralizatã a persoanelor, teritoriilor administrative şi localitãţilor
 • menţinerea documentaţiilor intr-o structurã transparentã, uşor de urmãrit grupate pe anul de execuţie şi tipul de documentaţie
 • generarea documentelor grafice (P.A.D., Plan de încadrare, descrierea punctului) în format PDF pe baza planurilor digitale în format raster generate cu alte aplicaţii GIS sau CAD
 • generarea documentelor de tip text (tabele de mişcare, calculul suprafeţelor, cereri etc.) completate pe baza datelor introduse
 • generarea Fişei de calcul
..:: Principalele funcţii în cazul utilizãrii MapSys: ::..
 • posibilitatea de apelarea din DocCad a versiunilor MapSys 7, 8, 9, 10
 • crearea planului digital structurat pe straturi şi pregãtirea pentru preluare în DocCad utilizând funcţiile grafice şi topologice din MapSys
 • generarea bazei de date relaţionale printr-o comandã directã din DocCad
 • preluarea cu o singura comanda a datelor numerice si alfanumerice de baza din planul digital şi baza de date relaţionalã, eliminându-se astfel greşelile de introducere manualã
 • generarea automatã P.A.D., a tabelelor de mişcare şi calculul suprafeţelor
 • în cazul documentaţiilor care conţin stãri diferite (dezlipire, alipire modificãri de limitã), sunt transmise câtre DocCad şi relaţiile dintre stãrile actuale şi viitoare.
 • generarea fişierului CP
 
  © 2017 GEOTOP