Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 
 Linkuri:
 Comanda      
 Descriere Attrib      
Aplicaţii cadastrale

Aici gãsiţi descrierea scurtã a modificãrilor aduse în FBI 9.0


Aici gãsiţi descrierea scurtã a modificãrilor aduse în DPG 9.0


Aici gãsiţi descrierea scurtã a modificãrilor aduse în FCE 9.0

   Pachetul de aplicaţii cadastrale Attrib permite generarea Bãncii de Date Cadastrale bazata pe atributele geo-referenţiate furnizate de MapSys. Fişele standard se pot tipari din aplicaţiile Attrib sau se pot afisa prin selectarea obiectului corespondent din MapSys. Datorita structurii relaţionale, Banca de Date Cadastrala generata cu aplicaţiile Attrib poate fi legata la orice program GIS.
..:: Fişa Bunului Imobil (MDRT) ::..
 • Importarea atributelor principale din MapSys
 • Introducerea datelor referitoare la parcelã, subparcelã, clãdire şi situaţia juridicã
 • Evidenţa localitãţilor
 • Evidenţa strãzilor
 • Evidenţa persoanelor
 • Tipãrire - Fişa Bunului Imobil MTCT
 • Tipãrire - Indexul alfabetic al proprietarilor
 • Tipãrire - Registrul parcelelor
 • Tipãrire - Registrul proprietarilor
 • Tipãrire - Categorii de folosinţa pe proprietari
 • Tipãrire - Centralizatorul pe categorii de folosinţã
..:: Fişa Cãminului Edilitar ::..
 • Importarea atributelor principale ale cãminelor de vizitare din MapSys
 • Introducerea adâncimii cãminului de vizitare şi a conductelor
 • Introducerea tipului şi dimensiunilor secţiunii
 • Introducerea materialului cãminului
 • Introducere tip şi grad de uzurã capac
 • Tipãrirea Fişei Caminului din reţeaua edilitarã
 • Tipãrirea centralizatoarelor de cãmine pe strãzi şi pe tipuri de reţele
..:: Descrierea punctelor geodezice ::..
 • Importarea atributelor principale ale punctelor din MapSys
 • Zona (lucrarea), sector
 • Tip punct, denumire punct, ordin
 • Numãr vechi
 • Trapez
 • Materializare, semnalizare
 • Stare, punct vechi/punct nou
 • Inscripţii marcã, marcã subteranã
 • Înãlţime semnal
 • Proprietarul/adresa locului
 • Puncte vizate
 • Repere
 • Calculul orientãrilor catre punctele vizate
 • Introducerea descrierii accesului la punct
 • Tipãrirea fişei punctului
 
  © 2017 GEOTOP