Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 
 


Harti OnLine


Sisteme de coordonate


Operatii raster


Harti tematice


Import


Aplicaţii


Configurare digitizor/gps


Descãrcare versiune nouã


Editare graficã, construcţii


Editare graficã, texte


Editare linie


Editare obiect


Extensii


Fereastra baza de date


Fereastra principalã


Fereastra principalã


Editare graficã, puncte


Fereastra metadata


Orientare raster


Paletã raster


Plan de dispunere


Profil


Selectare linie


Sincronizare afisaj


Strat element


Strat tematic


Tematicã


Topologie


Transformare cu puncte comune


Transformare


Vectorizare automatã
 
  © 2017 GEOTOP