Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 
 Linkuri:
 Screenshots 
 Documentaţie 
 Download 
 Comanda 
 Descriere produs 
GIS cadastral

Aici gãsiţi lista modificãrilor aduse faţã de MapSys 4.51

   Funcţionalitatea sistemului GIS cadastral MapSys permite generarea eficientã a planului digital şi efectuarea pregãtirii, utilizãrii şi interogãrii datelor cu referinţã spaţialã, cu ajutorul unor funcţii specializate incluse în program, având ca scop crearea unui model de date relaţional încãrcat cu informaţii validate topologic. Acest lucru permite utilizarea acestora în MapSys sau în sistem GIS sau aplicaţie alfanumericã de gestionare a datelor.
..:: Certified for Windows ::..
    The Windows® 7 logo program aims to help customers make better purchase decisions by identifying products via the “Compatible with Windows 7” logo that have passed Microsoft-designed tests for compatibility and reliability on Windows 7.
    

    MapSys 7 is Certified for Windows Vista to support the latest versions of Windows.
Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

      

    MapSys 5 is Microsoft Windows logo-certified to support the latest versions of Windows XP, in addition to supporting Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows ME and Windows 98.
Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

      

..:: Achiziţia datelor şi prelucrare ::..
 • Import de fişiere cu liste de coordonate sau în formate grafice uzuale
 • Orientare şi rectificare fisiere raster scanate sau Ortofoto
 • Vectorizare folosind funcţiile grafice specializate
 • Cuplare digitizoare configurate în Windows
 • 128 straturi cu parametrii de afişare individuali
 • Export/import cu transfer de date grafice şi alfanumerice în formatele GIS uzuale
 • Lucrãrile MapSys existente se pot afişa în lucrarea curentã, pentru punerea de acord a elementelor comune
 • Funcţii multiple de selectare graficã
 • Selecţiile definite de utilizator se pot include şi edita în documente MS-Office sau în lucrãri MapSys existente, cu sau fãrã transformare
 • Cãutare selecţie
 • Fereastra de plotare, utilizând forme de plan individuale sau standard
 • Poziţionarea pe foaia de lucru a mai multor ferestre de lucrare
 • Generare foi de plan standard cu calculul şi afişarea nomenclaturii
 • Importarea setãrilor continând lista de straturi, dimensiuni ferestre, etc., din lucrãri existente configurate anterior
 • Definirea bibliotecilor de caractere şi simboluri proprii sau utilizarea fonturilor Windows

..:: Topologie ::..
   Funcţia 'Construire topologie' oferã posibilitatea creãrii bazei de date primare GIS, în MS-Access sau alt SGBD, legatã cu obiectele topologice de tip poligon, linie sau punct definite de utilizator în funcţie de scopul proiectului.
 • Funcţii topologice
  • Includere combinaţie de staturi grafice
  • Atribuire identificator (NrCad) din interiorul sau vecinãtatea obiectului grafic
  • Colectare atribute text în baza de date
  • Afişare atribute din baza de date în suprafaţa graficã
  • Suprapunere straturi topologice (overlay) cu combinarea atributelor din baza de date
  • Editare obiect (grafic sau din baza de date)
  • Apelare aplicaţii externe prin editare obiect
  • Generare imagini obiect
..:: Analizã ::..
   Având elementele GIS de baza, informaţiile conţinute în baza de date se pot pune în valoare cu funcţii interne sau externe, cum sunt
 • Interogãri standard (selectare, cãutare condiţionatã)
 • Interogãri externe
 • Planuri tematice cu legende
 • Formulare, diagrame şi alte produse finale oferite de funcţionalitatea MapSys şi MS-Office
..:: Formate suportate ::..
Formate raster - read:
 • AAIGrid, ADRG, AIG, AIRSAR, BLX, BMP, BSB, BT, CEOS, COASP, COSAR, CPG, DIMAP, DIPEx, DOQ1, DOQ2, DTED, EHdr, ECW, EIR, ELAS, ENVI, ERS, ESAT, FAST, FIT, FujiBAS, GENBIN, GFF, GIF, GRIB, GSAG, GSBG, GS7BG, GSC, GTiff, GTX, GXF, HF2, HFA, IDA, ILWIS, INGR, ISIS2, ISIS3, JAXAPALSAR, JDEM, JPEG, JP2000, L1B, LAN, LCP, Leveller, LOSLAS, MEM, MFF, MFF2 (HKV), MSGN, MRSID, NDF, NITF, NTv2, NWT_GRC, NWT_GRD, PAux, PCIDSK, PCRaster, PDS, PNG, PNM, R, RIK, RMF, RPFTOC, RS2, RST, SAGA, SAR_CEOS, SDTS, SGI, SRP, SRTMHGT, TERRAGEN, TIFF / BigTIFF / GeoTIFF, TIL, TSX, USGSDEM, VRT, XPM, XYZ

  Formate raster - read/write:
 • AAIGrid, ADRG, BLX, BMP, BT, DTED, ECW, EHdr, ELAS, ENVI, ERS, FIT, GIF, GSAG, GSBG, GSC, GTiff, GTX, HF2, HFA, IDA, ILWIS, INGR, JPEG, JP2000, MEM, MFF, MFF2 (HKV), NITF, NTv2, PAux, PCIDSK, PCRaster, PNG, PNM, R, RMF, RST, SAGA, SGI, SRTMHGT, TERRAGEN, TIFF / BigTIFF / GeoTIFF, TSX, USGSDEM, VRT, XPM, XYZ

  Formate vector - import:
 • CP, MDB, ASCII, DWG, DXF, SHP, GML, GPX, KML, TAB, DGN, Oracle Spatial, BLN

  Formate vector - export:
 • CP, MDB, ASCII, DXF, E00, SHP, GML, GPX, KML, MIF, DGN, Oracle Spatial, SQD, WKT, WMF, Raster

 •  
    © 2017 GEOTOP