Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 

Modificari efectuate în DocCad 10.0

Nr.     Descriere Build   Data  
1.   Modificare: Mentenanta la 'Descarca versiune noua' 1170    20-03-2018
2.   Modificare: Mentenanta la generararea 'Proces verbal de punere in posesie' 1163    08-03-2018
3.   Modificare: Mentenanta la importarea datelor RENNS 1161    11-01-2018
4.   Nou: Modificare multiplu adrese RENNS 1161    11-01-2018
5.   Nou: Nomenclator Stradal (RENNS) 1158    19-12-2017
6.   Nou: Posibilitatea generarii 'Cerere privind solicitarea avizului de incepere/receptie a lucrarii' 1157    02-11-2017
7.   Nou: Sablon pentru "Plan de situatie" 1156    30-10-2017
8.   Nou: Drepturi de acces 1156    30-10-2017
9.   Modificare: Mentenanta la generarea anexelor nr. 1.30, 1.31, 1.32 si 1.44 1155    22-09-2017
10.   Modificare: Extinderea numarul parametrilor folosibile la generarea anexelor 1154    22-02-2017
11.   Modificare: Mentenanta la generarea anexei nr. 1.44 1153    16-08-2016
12.   Nou: Posibilitatea adaugari la 'Evidenta Titlurilor de proprietate' anexa si pozitia 1153    16-08-2016
13.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Evidenta Titlurilor de proprietate' 1152    07-07-2016
14.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Evidenta solicitarilor (L18/1991)' 1152    07-07-2016
15.   Modificare: Mentenanta la 'Raport dintre suprafetele solicitate din anexe si suprafetele din planuri parcelare' 1151    07-06-2016
16.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Evidenta persoanelor' 1150    09-05-2016
17.   Nou: Exportarea(cpxml) 'Certificatului de deces' a persoanelor ca mentiune 1149    27-04-2016
18.   Modificare: Actualizare coduri ANCPI (Dictionary) 1142    24-03-2016
19.   Modificare: Mentenanta la generarea anexelor nr.: 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.39; 1142    24-03-2016
20.   Nou: Generare Tabel parcelar (Anexa Nr. 1.44) 1142    24-03-2016
21.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Fisa de calcul' si la generare 'Nota de calcul' 1142    24-03-2016
22.   Modificare: Mentenanta la generare 'Nota de calcul' 1141    17-03-2016
23.   Modificare: Mentenanta la 'Operatii topologice' 1140    16-03-2016
24.   Modificare: Mentenanta la Automatic Update 1139    16-03-2016
25.   Nou: Cautare persoane cu nume identice la unificare persoana 1134    14-03-2016
26.   Nou: Actualizare la pornirea aplicatiei 1130    11-03-2016
27.   Modificare: Mentenanta la meniu principal 1122    08-03-2016
28.   Nou: Importare Titlurilor de proprietate 1120    03-03-2016
29.   Nou: Evidenta Titlurilor de proprietate 1118    26-02-2016
30.   Modificare: Evidenta solicitarilor (L18/1991) (Adaugarea campul localitate) 1112    26-02-2016
31.   Nou: Evidenta tarlalelor 1110    09-02-2016
32.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Date Cadastrale'. (Adaugarea campurilor Ocol silvic, UP si UA) 1108    09-02-2016
33.   Nou: Automatic Update 1107    09-02-2016
34.   Nou: Generarea fisierelor PDF in versiune 1.7(Acrobat 8.x) 1106    08-02-2016
35.   Nou: Lista ultimelor baze da date deschise, la deschiderea bazei de date 1102    04-02-2016Modificari efectuate în DocCad 9.0

Nr.     Descriere Build   Data  
1.   Nou: Generare/Eliminare acte de proprietate la generare procese verbale 1069    26-01-2016
2.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Selectare imobile' la generare procese verbale 1065    20-01-2016
3.   Nou: Informatii persoane 1065    20-01-2016
4.   Nou: Unificare persoane 1065    20-01-2016
5.   Nou: Eliminare solicitari(anexe) 1065    20-01-2016
6.   Nou: Importare solicitari (L18/1991) 1065    20-01-2016
7.   Nou: Evidenta anexelor 1065    20-01-2016
8.   Modificare: Mentenanta la texte cu diacritice 1059    09-12-2015
9.   Modificare: Mentenanta la redimensionari a fereastrelor 1058    04-12-2015
10.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Setari' in Date cadastrale 1058    04-12-2015
11.   Modificare: Mentenanta la generare 'Plan de incadrare in zona' 1054    25-11-2015
12.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Filtrare' 1053    23-11-2015
13.   Modificare: Mentenanta la fereastra de importarea datelor cadastrale 1053    23-11-2015
14.   Nou: Posibilitatea redimensionari a fereastrelor 1053    23-11-2015
15.   Modificare: Mentenanta la generarea PAD-urilor (calcularea suprafetelor) 1053    23-11-2015
16.   Nou: Fereastra 'Setari' in Date cadastrale (Generare vecini pentru procese verbale, preluare proprietari/defuncti din solicitari) 1053    23-11-2015
17.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Acte de proprietate' din Date cadastrale 1053    23-11-2015
18.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Proprietari' din Date cadastrale 1053    23-11-2015
19.   Nou: Posibilitatea generarii 'Raport dintre suprafetele solicitate din anexe si suprafetele din planuri parcelare' 1053    23-11-2015
20.   Nou: Evidenta solicitarilor (L18/1991) 1052    23-11-2015
21.   Modificare: Mentenanta la fereastra 'Evidenta persoanelor' 1052    23-11-2015
22.   Modificare: Mentenanta la 'Registru de evidenta a lucrarilor realizate/refuzate (Anexa Nr.7)' 1050    03-07-2015
23.   Nou: Posibilitatea generarii 'Proces verbal de punere in posesie' 1047    12-06-2015
24.   Nou: Posibilitatea generarii PAD-urilor in format A3, A2, A1 si A0. 1046    07-05-2015
25.   Nou: Deschide documentul, care a fost generat. 1044    24-04-2015
26.   Nou: La pornirea aplicatiei deschide baza de date, care a fost deschis ultima data. 1044    24-04-2015
27.   Modificare: Mentenanta la generarea 'Inventarului de coordonate' si 'Calculul analitic al suprafetelor' 1042    22-04-2015
28.   Nou: Generare separata al PAD-urilor, cu propunere de dezlipire si alipire 1042    22-04-2015
29.   Nou: Salvarea setarilor la generarea Anexelor 1.35, 1.36 si la Plan de incadrare in zona 1042    22-04-2015
30.   Modificare: Mentenanta la datele persoanei autorizata 1040    17-09-2014
31.   Modificare: Mentenanta la texte cu diacritice 1039    12-09-2014
32.   Modificare: Mentenanta la generarea anexelor din ODG Nr. 700-09.07.2014 1039    12-09-2014
33.   Modificare: Mentenanta la Importare date cadastrale 1038    04-09-2014
34.   Nou: Implementarea anexelor din ODG Nr. 700-09.07.2014 1035    01-09-2014
35.   Nou: Registru de evidenta a lucrarilor realizate/refuzate (Anexa Nr.7) 1020    10-01-2014
36.   Nou: Tabel parcelar (Anexa Nr.21) 1020    10-01-2014
37.   Modificare: Compatibil cu MapSys 10 1017    06-09-2012
38.   Modificare: Generare documente (Windows Vista si Windows 7) 1011    05-05-2011
39.   Modificare: Exportare format cp (2.78.8.0) (Exportare in fisiere separate) 1010    22-04-2011
40.   Îmbunatatire: Date cadastrale (lista nrcad) 1008    11-04-2011
41.   Modificare: Exportare în format cfxml. (fiecare imobil si persoana are adresa) 1006    07-04-2011
42.   Modificare: Selectarea tipului documentatiei 1002    04-04-2011
43.   Modificare: Nu este necesara completarea adresei imobilului 1002    04-04-2011
44.   Modificare: Nu este necesara completarea adresei proprietarului 1002    04-04-2011
45.   Modificare: Exportare format cp (2.78.8.0) 1002    04-04-2011
46.   Modificare: Posibilitatea de exportare a imobilelor în format cp în fisiere separate sau într-un singur fisier 1002    04-04-2011
47.   Îmbunatatire: Filtrare 1002    04-04-2011
48.   Îmbunatatire: Verificarea straturilor setate la construire topologie cu MapSys 1002    04-04-2011
49.   Nou: Posibilitatea de selectare si apelarea a versiunilor MapSys 7, 8 sau 9 1002    04-04-2011
50.   Îmbunatatire: Importare date cadastrale (avertizare în cazul în care tabelele nu exista) 1002    04-04-2011
51.   Modificare: Reconfigurarea ferestrei Date Cadastrale 1002    04-04-2011
52.   Nou: Preluare date cadastrale dintr-un imobil existent 1002    04-04-2011
53.   Nou: Posibilitatea de convertire a bazei de date (de la versiune DocCad 8 la DocCad 9) 1002    04-04-2011Modificari efectuate în DocCad 8.0

Nr.     Descriere Build   Data  
1.   Nou: Adaugarea si modificarea tipurilor de documentatii, tipuri de documente si relatia lor. 1015    04-02-2010
2.   Modificare: Numarul înregistrarii a fost modificat de la tipul numeric la text. 1015    04-02-2010
3.   Nou: Exportare coordonate în format text, împreuna cu operatiile topologice din lucrarile MapSys cu functia: „Operatii topologice”. 1015    04-02-2010
4.   Modificare: Importare date cadastrale dintr-o baza de date Microsoft Access (mdb). Posibilitatea de setare a câmpurilor de identificatori si alte câmpuri. Salvarea si citirea setarilor. Importare coordonate. 1015    04-02-2010
5.   Nou: Import fisiere DBase .dbf si Esri .shp. 1015    04-02-2010
6.   Nou: Sabloane pentru lucrari grafice. 1015    04-02-2010
7.   Modificare: Posibilitatea de salvare a mai multe, setari de straturi MapSys, pentru operatii topologice. 1015    04-02-2010
8.   Nou: Salvarea actelor de proprietate. 1015    04-02-2010
9.   Nou: Salvarea datelor unitatilor individuale (UI). Calculare cote parti comune teren si constructii în format mp, procentual sau fractional. 1015    04-02-2010
10.   Nou: Introducere Taxa de urgenta la fisa de calcul. 1015    04-02-2010
11.   Nou: Exportare în format Generare CP 2.0 (cpxml) 1015    04-02-2010
12.   Nou: Posibilitatea de salvare a persoanelor fara adresa. 1015    04-02-2010
13.   Nou: Salvare document si atasarea documentului scanat la documentatie. 1015    04-02-2010
14.   Nou: Generarea documentelor OpenOffice (odt), personalizete de utilizator (folosirea parametrilor) 1015    04-02-2010
15.   Nou: Generarea documentului „Calculul analitic al suprafetelor” în format odt. 1015    04-02-2010
16.   Nou: Generarea documentului „CF Colectiva UI (Landscape) ” în format odt. 1015    04-02-2010
17.   Nou: Generarea documentului „CF Colectiva UI (Portrait) ” în format odt. 1015    04-02-2010
18.   Nou: Generarea documentului „Fisa de calcul” în format odt. 1015    04-02-2010
19.   Nou: Generarea documentului „Inventar de coordonate” în format odt. 1015    04-02-2010
20.   Nou: Generarea documentului „Plan de amplasament” în format odt. 1015    04-02-2010
21.   Nou: Generarea documentului „Plan de amplasament (dezmembrare/comasare) ” în format odt. 1015    04-02-2010
22.   Nou: Generarea documentului „Plan de incadrare in zona” în format odt. 1015    04-02-2010
23.   Nou: Generarea documentului „Releveu UI” în format odt. 1015    04-02-2010
24.   Nou: Generarea documentului „Tabel de miscare (comasare) ” în format odt. 1015    04-02-2010
25.   Nou: Generarea documentului „Tabel de miscare (dezmembrare) ” în format odt. 1015    04-02-2010
26.   Nou: Generarea documentului „Tabel de miscare (prima inregistrare) ” în format odt. 1015    04-02-2010

 
  © 2017 GEOTOP