Au fost modificate conditiile privind Reg. General referitor la protecţia datelor conform Reg. UE 2016/679    
 
   În vederea evaluãrii satisfacţiei clienţilor noştri, Vã rugãm sã ne acordaţi un minut din timpul Dvs. pentru completarea chestionarului de mai jos. Raspunsul va fi pãstrat în condiţii de confidenţialitate şi va fi utilizat pentru îmbunãtãţirea calitãţii serviciilor şi produselor oferite de GEOTOP.


1. Care este pãrerea Dumneavoastrã generalã despre GEOTOP
Foarte bunã Bunã Satisfãcãtoare Nesatisfãcãtoare


2. Care este pãrerea Dumneavoastrã despre produsele software furnizate de GEOTOP
Foarte bunã Bunã Satisfãcãtoare Nesatisfãcãtoare


3. Care este pãrerea Dumneavoastrã despre suportul tehnic furnizat de GEOTOP
Foarte bunã Bunã Satisfãcãtoare Nesatisfãcãtoare


4. Care este pãrerea Dumneavoastrã despre serviciile de topografie, geodezie şi cadastru furnizate de GEOTOP
Foarte bunã Bunã Satisfãcãtoare Nesatisfãcãtoare


5. Care este pãrerea Dumneavoastrã despre siteul web GEOTOP
Foarte bunã Bunã Satisfãcãtoare Nesatisfãcãtoare


Denumire client: 
Observaţii: 
 
  © 2017 GEOTOP